Professionals - Wat is runningtherapie

Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van een ‘rustige duurloop' ten behoeve van mensen met een depressie of andere psychische klachten.

Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop.

Bij runningtherapie worden door middel van hardlopen (ook wandelen) psychische klachten verminderd (Runningtherapie bij depressie - R.J. Bosscher. Thesis Publischers, 1991). Runningtherapie biedt een programma specifiek afgestemd op de deelnemer. Het uiteindelijke doel is om 3 maal per week minimaal een half uur rustig te kunnen hardlopen of stevig te kunnen wandelen. Het resultaat is afhankelijk van de aandoening, klacht en de individuele doelstelling.

Iemand met psychische moeilijkheden heeft vaak -al langere tijd- te weinig beweging. Indien er twijfels zijn over de lichamelijke mogelijkheden wordt geadviseerd eerst een arts of fysiotherapeut te bezoeken. Bij runningtherapie wordt een programma aangeboden met een geleidelijke opbouw waarbij rekening gehouden wordt met gewenning van spieren en gewrichten. In het begin kan alleen het komen naar de training al een hele overwinning betekenen.

Belangrijk is het ontspannen en met plezier leren lopen. Door zich ontspannen te voelen kan men de hartslag lager houden en de inspanningen ook langer volhouden. Door runningtherapie leert men zich in het dagelijkse leven op een ontspannen manier in te spannen. Langzaam leert men eigen grenzen kennen en respecteren, waardoor er meer balans ontstaat tussen belasting en belastbaarheid. Door succeservaringen wordt het zelfvertrouwen vergroot en ontwikkelt de deelnemer coping strategieën.

Runningtherapie kan geadviseerd worden als een complementaire behandeling naast psychotherapie en/of medicatie. Runningtherapie past uitstekend binnen het stepped-care principe.

VERWIJZEN
U kunt verwijzen via contact en aanmelding.

 

Vorige vorige pagina volgende pagina Volgende

top