Wat is runningtherapie

Het zeer rustig opbouwen van het hardlopen is kenmerkend voor runningtherapie. Het is een rustige duurloop waarbij je geen prestatie hoeft te leveren maar gewoon plezier mag beleven aan de inspanning.

Wat is runningtherapieDe rustige duurloop zal gedurende de therapie in afstand toenemen, wat een gunstig effect heeft op de werking van verschillende stoffen in je lichaam (o.a. de aanmaak van dopamine, endorfine, serotonine en op de afname van de afgifte van cortisol (zie woordenlijst). Hierdoor neemt de stresstolerantie toe en verbetert je stemming.

Afgelopen decennia hebben vele onderzoeken aangetoond dat lichamelijke activiteit een gunstige invloed heeft op psychische klachten. Hardlopen is een vorm van bewegen die naast vele psychische voordelen, ook een enorme verbetering van lichamelijk fitheid oplevert. Het uithoudingsvermogen verbetert aanzienlijk zodat je minder snel moe wordt en het gevoel krijgt meer aan te kunnen. Dit zorgt voor een verbetering van het zelfbeeld. De totale belastbaarheid neemt toe.

Of een verbeterd zelfbeeld nu het gevolg is van een toegenomen lichamelijk fitheid is niet aangetoond. Wel is duidelijk dat door de verbeterde lichamelijke fitheid iets veranderd in zowel de manier van denken, als in het gedrag. Door deelname aan de activiteit en de verbeterde lichamelijke fitheid krijgt men een gevoel van controle, wat het zelfvertrouwen vergroot. Daarnaast wordt door de actieve inzet de mogelijkheid geboden om te kunnen gaan met omstandigheden (coping) en daarmee verbetert het zelfbeeld.

Runningtherapie bevordert dus zowel je lichamelijke als je geestelijke gesteldheid. Door runningtherapie neemt tevens de kans op een aantal lichamelijke ziekten af (b.v. hart- en vaataandoeningen, borstkanker, diabetes, obesitas).

De laatste jaren wordt er veel aandacht besteedt aan runningtherapie als waardevolle aanvulling op het bestaande behandelaanbod. Bekende initiators zijn onder andere dr. Ruud Bosscher bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, psychiater Bram Bakker, fysio-en runningtherapeut Simon van Woerkom.

Runningtherapie is ook een effectieve en verantwoorde methode om in geval van overgewicht tot gewichtscontrole te komen. Runningtherapie wordt tevens ingezet in de behandeling van mensen met spanningsgerelateerde klachten van rug- en nek, vermoeidheidsklachten, slaap- en concentratiestoornissen.

Runningtherapie wordt beschouwd als een aanvulling binnen het bestaande behandelaanbod en kan desgewenst ingezet worden in combinatie met psychotherapie en/of medicatie.

Vorige vorige pagina volgende pagina Volgende

top